Het outplacementproces

Het outplacementproces bestaat uit drie fasen.

Fase 1 Beeldvorming
In deze fase komen de volgende vragen aan bod:

 • Wat is de motivatie van de kandidaat?
 • Wat is de passie van de kandidaat?
 • Waar ligt de balans tussen werk en prive?
 • Welke kennis en werkervaring heeft de kandidaat?
 • In welke mate kan de kandidaat omgaan met verandering?
 • Wat heeft hij in zijn rugzak, sociaal/ emotioneel?
 • Wat zijn eventuele fysieke beperkingen?

Ik besteed veel aandacht en tijd aan het helder krijgen van het profiel van de kandidaat. Immers hoe duidelijker dit profiel, des te groter de kans op het vinden van passend werk.

Fase 2 Zoeken naar werk
Voor het zoeken naar en vinden van passend werk zijn de volgende zaken belangrijk:

 • Arbeidsmarktanalyse
 • Verkennen arbeidsmarkt
 • Presentatie kandidaat
 • Sollicitatiegesprektraining

Is het profiel van de kandidaat eenmaal helder, dan is de volgende vraag: Waar vindt hij of zij de meeste aansluiting in de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat de arbeidsmarkt goed in kaart wordt gebracht. Welk soort bedrijven zijn er in de regio? Welk soort vacatures zijn er? Wat is de cultuur van een bedrijf? Is het bedrijf goed te bereiken?

Vervolgens is het zaak om met gebruikmaking van mijn netwerk ingangen te creëren bij bedrijven waar kansen liggen voor het vinden van werk.

Fase 3 Aan de slag!

 • Het vinden van een nieuwe en passende werkomgeving

Vervolgens is het zaak om met gebruikmaking van mijn netwerk om ingangen te creëren bij bedrijven waar kansen liggen voor het vinden van werk.

Komt het tot een gesprek met een potentiële werkgever, dan is het zaak dat de presentatie goed is en de deelnemer weet hoe hij of zij kan sturen in een sollicitatiegesprek.