Over mij en waar ik vandaan kom

Rob LitIn 1981 ben ik afgestudeerd aan de leraren opleiding in Utrecht als Docent Sociale Vaardigheden. Ik besluit om in 1985 muziek te gaan studeren aan de universiteit van Utrecht. Er gaat een hele wereld voor mij open. Wat mij met name boeit is dat de ontwikkeling van de muziek in Europa parallel loopt met de sociale ontwikkeling van Europa. In 1987 ga ik naast mijn muziekstudie, Politicologie studeren in Nijmegen. Ik wilde leiding gaan geven aan een muziekinstelling en wilde weten waarom in een organisatie de dingen lopen zoals ze lopen. Waarom gedragen de mensen zich de ene keer zus en de andere keer zo.

Nog voordat ik afstuurde in 1989 was ik aan de slag bij de Sociale Verzekeringsbank in Rotterdam. Dit had niets met muziek te maken of politicologie, maar ik wilde kost wat kost aan het werk. Daar zat ik dan, aan een bureau met nog 20 collega’s en de hele dag was ik met de hand adreswijzigingen aan het schrijven van gepensioneerden. En deze handgeschreven adreswijzigingen werden in Amsterdam op de Apollolaan door data/pons typistes in het systeem gezet. Wat een tijd.

Na 3 weken werken moest ik boven komen bij de toenmalige chef. En deze sous-chef zoals zijn officiële titel was, had een vraag en een mededeling voor mij. De vraag was: ik zoek iemand die een afdeling op kan zetten voor Internationaal Verzekeringsrecht? De mededeling was: je hebt geen ervaring maar wel universiteit gedaan, dus het zal wel goed komen als jij dat gaat doen. En zo ben ik, niet gehinderd door enige vorm van kennis en kunde begonnen als leidinggevende en heb ik die afdeling opgezet.

Tot medio 2014 heb ik bij allerlei bedrijven als interimmanager gewerkt. Interim manager zijn is een mooi vak, maar wat mij tegen ging staan is dat ik iedere keer een band met de mensen opbouwde en deze band werd abrupt verbroken, als het contract stopte. Dit is de reden dat ik op zoek ben gegaan naar een andere vorm om mijn kennis en kunde te delen met mensen.

Ik werk nu als kruispuntcoach waarbij ik afwisselend mensen individueel begeleid of in groepen